แปลเพลง orchid - Jeremy Zucker

คำแปลเพลง

I can't do this anymore

ฉันทำแบบนี้ไม่ได้อีกต่อไปแล้ว

I hope you make it past New Year's
With a smile on your face
Countin' the days since I've known you
When your life rearranged

ฉันหวังว่าคุณผ่านปีใหม่นี้ไปได้
กับรอยยิ้มบนใบหน้าของคุณ
เฝ้านับวันตั้งแต่ที่ฉันได้รู้จักคุณ
เมื่อชีวิตของคุณเปลี่ยนไป

And I still just don't know
Where the fuck else I'd go
'Cause it's like cancer
We just wish it was

และฉันก็แค่ยังไม่รู้
ว่าฉันจะไปไหนได้อีก
เพราะมันเป็นเหมือนมะเร็ง
เราแค่หวังว่ามันจะเป็น

You're beautiful (Beautiful)
That's what you are
And I still don't know
How we fell in love

คุณสวยมาก
นั่นคือสิ่งที่คุณเป็น
และฉันก็ยังคงไม่รู้
ว่าเราตกหลุมรักกันได้อย่างไร

You're beautiful (Beautiful)
I swear it's true
And I just don't know
What else to do

คุณสวยมาก
ฉันสาบานว่ามันจริง
และฉันก็แค่ไม่รู้
ว่าต้องทำอะไรอีก

You'll fly alone at Thanksgiving
To get out of New York
I'm just so happy you're living
Wouldn't ask you for more

คุณจะบินคนเดียวในวันขอบคุณพระเจ้า
เพื่อออกไปจากเมืองนิวยอร์ค
ฉันมีความสุขมากที่คุณยังอยู่
จะไม่ขออะไรกับคุณอีก

But you still just don't know
How to make some place home
'Cause we could've had it
Don't you wish we did?

แต่คุณก็ยังคงไม่รู้
ว่าจะทำให้มันเป็นเหมือนบ้านได้อย่างไร
เพราะเราสามารถมีมันได้
คุณไม่อยากให้มันเป็นแบบนั้นเหรอ

You're beautiful (Beautiful)
That's what you are
And I still just don't know
How we fell in love

คุณสวยมาก
นั่นคือสิ่งที่คุณเป็น
และฉันก็ยังคงไม่รู้
ว่าเราตกหลุมรักกันได้อย่างไร

You're beautiful (Beautiful)
I swear it's true
And I just don't know
What else to do

คุณสวยมาก
ฉันสาบานว่ามันจริง
และฉันก็แค่ไม่รู้
ว่าฉันต้องทำอะไรอีก

You're beautiful (Beautiful)
I swear it's true
And I just don't know
What else to do

คุณสวยมาก
ฉันสาบานว่ามันจริง
และฉันก็แค่ไม่รู้
ว่าฉันต้องทำอะไรอีก

Tell me, are we
Still the only to fall?
You're beautiful

บอกฉันที ว่าเรา
ยังจะกลับมารักกันอีกได้ไหม
คุณสวยมาก