แปลเพลง firefly - Jeremy Zucker

คำแปลเพลง

Hold me closer
You're my supernova
In the dark, leave me frozen
By the end, cut me open, open

กอดฉันไว้ใกล้ๆ
คุณคือซุปเปอร์โนวาของฉัน
ในความมืดมิดที่ปล่อยให้ฉันหนาวเหน็บ
ในตอนท้าย มันก็เปิดให้ฉันออกมา

Just let me go, it's not that difficult
Be gentle, girl, I'm not invincible
It's obvious you're not the sober type
But still you drink like you can't feel nothing else
You won't get over yourself

ปล่อยฉันไปเถอะ ถ้าหากมันไม่ยากมาก
ใจเย็นๆ นะสาวน้อย ฉันไม่ได้อยู่ยงคงกระพัน
เห็นได้ชัดว่าคุณไม่ใช่คนเงียบขรึม
แต่คุณก็ยังดื่มเหมือนไม่รู้สึกอะไร
คุณจะเอาชนะตัวเองไม่ได้หรอก

Isn't it like you to make me forget
Isn't it like you to fuck with my head
It's just not like you to get up and leave
Let's make this simple and sweet
You're just not that into me

ไม่เหมือนกับว่าคุณจะทำให้ฉันลืม
ไม่เหมือนกับว่าคุณจะชอบเล่นกับหัวของฉัน
มันแค่ไม่ใช่คุณที่จะตื่นขึ้นและเดินออกไป
มาทำสิ่งนี้ให้เรียบง่ายและหวานกันเถอะ
คุณไม่ได้ชอบฉันขนาดนั้น

It's you and I, in the night, firefly
It's you and I, do or die, firefly
It's you and I, in the night, firefly
It's you and I, you and I, yeah

มีคุณและฉัน กับหิ่งห้อยในตอนกลางคืน
มีคุณและฉัน จะอยู่หรือตาย และหิ่งห้อย
มีคุณและฉัน กับหิ่งห้อยในตอนกลางคืน
มีคุณและฉัน คุณและฉัน

Can't control you
But now I need closure
Late at night, coming over
With your head on my shoulders, oh yeah

ควบคุมคุณไม่ได้
แต่ตอนนี้ต้องปิดแล้ว
ความดึกดื่นกำลังมาเยือน
ด้วยหัวของคุณบนไหล่ของฉัน oh yeah

You let me go, wasn't that difficult
You turn away like I'm invisible
It's obvious, you get what you want in life
But still these words sound differently in my head
Am I not over you yet?

คูณปล่อยฉันไป นั่นไม่ใช่เรื่องยาก
คุณเดินจากไปเหมือนกับว่าฉันไม่มีตัวตน
มันชัดเจนว่าคุณได้สิ่งที่ต้องการในชีวิต
แต่คำเหล่านี้ยังคงฟังดูต่างออกไปในหัวของฉัน
ฉันยังไม่เลิกกับคุณเหรอ

Isn't it like you to make me forget
Isn't it like you to fuck with my head
It's just not like you to get up and leave
Let's make this simple and sweet
You're just not that into me

ไม่เหมือนกับว่าคุณจะทำให้ฉันลืม
ไม่เหมือนกับว่าคุณจะชอบเล่นกับหัวของฉัน
มันแค่ไม่ใช่คุณที่จะตื่นขึ้นและเดินออกไป
มาทำสิ่งนี้ให้เรียบง่ายและหวานกันเถอะ
คุณไม่ได้ชอบฉันขนาดนั้น

It's you and I, in the night, firefly
It's you and I, do or die, firefly
It's you and I, in the night, firefly
It's you and I, you and I, yeah

มีคุณและฉัน กับหิ่งห้อยในตอนกลางคืน
มีคุณและฉัน จะอยู่หรือตาย และหิ่งห้อย
มีคุณและฉัน กับหิ่งห้อยในตอนกลางคืน
มีคุณและฉัน คุณและฉัน

I let you go, it wasn't difficult
You let me down, now I'm invincible
'Cause after dark, you see the brighter side
Firefly, firefly

ฉันปล่อยให้คุณไป มันไม่ได้ยาก
คุณทำให้ฉันเสียใจ ตอนนี้ฉันไม่มีตัวตน
เพราหลังความมืดมิด คุณจะพบกับด้านที่สว่าง
หิ่งห้อย หิ่งห้อย