แปลเพลง ​full stop - Jeremy Zucker

คำแปลเพลง

You'll never see me to the core
All the ways I've been before
You'll learn to see there's so much more to this

คุณจะไม่มีวันเห็นแก่นแท้ของฉัน
ในแบบที่ฉันเคยเป็นมาก่อน
คุณจะได้เรียนรู้ที่จะเห็นว่ามันมีอะไรมากกว่านี้

Can't you see I'm here all alone?
Can't you see I'm far from home?
Even when I'm dreamin' the most
I keep my deepest fears too close
And I should know by now
It's better if I calm down
It's better if I lash out
Instead of clinging on to
I wanna be with someone
I wanna feel somethin'
Instead of holdin' onto
Holdin' onto nothin' (holdin' onto me)

คุณเห็นไหมว่าฉันอยู่ที่นี่ตัวคนเดียว
คุณเห็นหรือปล่าวว่าฉันอยู่ไกลจากบ้าน
แม้มันจะเป็นที่ที่ฉันฝันถึงมากที่สุด
แต่ฉันเก็บความกลัวนี้เอาไว้ใกล้เกินไป
และฉันควรจะรู้ว่าในตอนนี้
มันจะดีกว่าถ้าหากฉันใจเย็น
มันจะดีกว่าถ้าหากฉันละสายตาออกไป
แทนที่จะยึดติดกับมัน
ฉันอยากอยู่กับใครสักคน
ฉันอยากจะรู้สึกอะไรบางอย่าง
แทนที่จะยึดมั่นกับ
แทนที่จะยึดมั่นในความว่างเปล่า (ยึดมั่นในตัวเอง)

I can't believe we're so similar
Waitin' for the leaves to change
Wishin' I could be
Prayin' I could be the same

ฉันไม่อยากจะเชื่อเลยว่าเราจะเหมือนกันมาก
ฉันเฝ้ารอคอยให้ใบไม้เปลี่ยนสี
ฉันหวังว่าฉันจะกลับมา
ภาวะนาให้ฉันกลับมาเป็นเหมือนเดิม

Give me that one

มอบมันให้ฉันเถอะ

Science can't explain the divine
I swear I get let down most times
Plato couldn't keep love in lines
So I keep trying, and trying, and trying
But I'm not done

วิทยาศาสตร์ไม่สามารถอธิบายถึงความศักดิ์สิทธิ์
ฉันสาบานได้ว่าตลอดเวลาฉันเสียใจมากที่สุด
เพลโตไม่สามารถรักษาความรักเอาไว้ได้
ดังนั้นฉันจึงพยายาม พยายาม และพยายาม
แต่ก็ไม่สำเร็จ

Will the solace in art fill the hole in my heart?
Well, inside, I'm growing tired of conversations, ah
If I had a soul that was painted in gold
Then I'd keep draggin' it down in the dirt until I'm not wrong
So assume
We could both lie in the setting sun
I'll be on my way before we're done

สงสัยว่าคำปลอบใจจะช่วยเติมเต็มความว่างเปล่าในใจฉันได้ไหม
เพราะลึกๆ ข้างในแล้ว ฉันเริ่มเบื่อการสนทนาไปทุกที
ถ้าฉันมีวิญญาณที่ทาด้วยทองคำ
ฉันก็จะลากมันลงไปบนพื้นดินจนกว่าฉันจะไม่รู้สึกผิด
เอาเป็นว่า
สุดท้ายแล้วเราทั้งคู่สามารถไปนอนอาบแดดกันได้
ฉันจะทำทุกทางก่อนที่เราจะจบ