แปลเพลง Breathe - Lauv

คำแปลเพลง

I've watched those eyes light up with a smile
River in the not good times
Oh, you taught me all that I know (I know)
I've seen your soul grow just like a rose
Made it through all of those thorns
Girl into the woman I know

ฉันเห็นดวงตาคู่นั้นเปล่งประกายด้วยรอยยิ้ม
เหมือนแม่น้ำในช่วงเวลาที่ไม่ดี
คุณสอนทั้งหมดนั้นให้กับฉัน ฉันรู้
ฉันเห็นจิตวิญญาณของคุณเติบโตเหมือนดอกกุหลาบ
มันผ่านหนามแหลมเหล่านั้นไปหมดแล้ว
จากหญิงสาวกลายเป็นผู้หญิงที่ฉันรู้จัก

And it's killing me, me to say "I'm fine," "I'm fine"
When I really mean, mean to say...

และมันกำลังฆ่าฉัน แม้ฉันจะบอกว่า ฉันสบายดี ฉันสบายดี
เมื่อฉันตั้งใจจริงๆ ตั้งใจที่จะบอกว่า...

You're my all and more
All I know you taught me, yeah
You're my all and more
But I need room to breathe, yeah

คุณเป็นทุกสิ่งของฉัน และมากกว่านั้น
ทั้งหมดที่ฉันรู้คือคุณสอนฉัน ใช่แล้ว
คุณเป็นทุกสิ่งของฉัน และมากกว่านั้น
แต่ฉันแค่ต้องการพื้นที่หายใจ ใช่แล้ว

I found New York laying in your arms
We'll melt into the bedroom floor
Never knew I'd stay for so long
And this truth cuts not through one, but both
Not through one, but both of us
But it's deeper if I hold on

ฉันเห็นนิวยอร์กนอนอยู่ในอ้อมแขนของคุณ
เราจะละลายเป็นส่วนหนึ่งของพื้นห้องนอน
ไม่เคยรู้ว่าจะอยู่ได้นานขนาดนี้
และความจริงนี้ไม่ได้ตัดผ่านแค่หนึ่ง แต่ทั้งคู่
มันไม่ได้ตัดผ่านแค่หนึ่ง แต่เราทั้งคู่
แต่มันลึกกว่านั้น ถ้าหากฉันยังยึดมั่น

And it's killing me, me to say "I'm fine," "I'm fine"
When I really mean, mean to say...

และมันกำลังฆ่าฉัน แม้ฉันจะบอกว่า ฉันสบายดี ฉันสบายดี
เมื่อฉันตั้งใจจริงๆ ตั้งใจที่จะบอกว่า...

You're my all and more
All I know you taught me, yeah
You're my all and more
But I need room to breathe, yeah
Ooh-oh-oh
Ooh-oh-oh
Ooh-oh-oh

คุณเป็นทุกสิ่งของฉัน และมากกว่านั้น
ทั้งหมดที่ฉันรู้คือคุณสอนฉัน ใช่แล้ว
คุณเป็นทุกสิ่งของฉัน และมากกว่านั้น
แต่ฉันแค่ต้องการพื้นที่หายใจ ใช่แล้ว
Ooh-oh-oh
Ooh-oh-oh
Ooh-oh-oh

Gotta breathe for me, it's now or never
Gotta breathe for me, it's now or never (Ooh-oh-oh)
Ooh-oh-oh
Ooh-oh-oh
Ooh-oh-oh
I should leave, 'cause you deserve better, better
Gave my all and more
But I need room to be me

คุณจะต้องหายใจเพื่อฉัน ทำมันตอนนี้ได้หรือเปล่า
คุณจะต้องหายใจเพื่อฉัน ทำมันตอนนี้ได้หรือเปล่า
Ooh-oh-oh
Ooh-oh-oh
Ooh-oh-oh
ฉันควรจะไปได้แล้ว เพราะคุณสมควรได้รับสิ่งที่ดีกว่านี้
ให้ทั้งหมดของฉันและมากไปกว่านั้น
แต่ฉันต้องการที่ว่างที่จะเป็นตัวฉัน

You're my all and more
All I know you taught me, yeah (Ooh-oh, ooh-oh)
You're my all and more
But I need room to breathe, yeah (Ooh-oh, ooh-oh, ooh-oh)
Ooh-oh-oh
Ooh-oh-oh
Ooh-oh-oh

คุณเป็นทุกสิ่งของฉัน และมากกว่านั้น
ทั้งหมดที่ฉันรู้คือคุณสอนฉัน ใช่แล้ว
คุณเป็นทุกสิ่งของฉัน และมากกว่านั้น
แต่ฉันแค่ต้องการพื้นที่หายใจ ใช่แล้ว
Ooh-oh-oh
Ooh-oh-oh
Ooh-oh-oh

Breathe
Ooh-oh-oh
Ooh-oh-oh
Ooh-oh-oh
Breathe

หายใจ
Ooh-oh-oh
Ooh-oh-oh
Ooh-oh-oh
หายใจ