แปลเพลง Who - Lauv feat. BTS

คำแปลเพลง

Outlines of new eyes and visions of you
Girl, I think I need a minute
To figure out what is, what isn't
These choices and voices, they're all in my head
Sometimes you make me feel crazy
Sometimes I start to think you hate me like, yeah

สิ่งใหม่ที่ฉันเห็นได้จากวิสัยทัศน์ของคุณ
ที่รัก ฉันคิดว่าฉันต้องการเวลาสักครู่
เพื่อหาว่าคืออะไร ไม่ใช่อะไร
ทางเลือกและเสียงเหล่านี้ ทั้งหมดอยู่ในหัวของฉัน
บางครั้งคุณก็ทำให้ฉันรู้สึกบ้า
บางครั้งฉันเริ่มคิดว่าคุณเกลียดฉัน

I need a walk, I need a walk
I need to get out of here
'Cause I need to know

ฉันต้องเดิน ฉันต้องเดิน
ฉันต้องออกไปจากที่นี่
เพราะฉันต้องการรู้

Who are you?
'Cause you're not the girl I fell in love with, baby
Who are you?
'Cause something has changed
You're not the same, I hate it
Oh, oh-oh, I'm sick of waiting for love, love
Oh, oh-oh, I know that you're not the one, one

ว่าคุณเป็นใคร?
เพราะคุณไม่ใช่ผู้หญิงที่ฉันตกหลุมรัก ที่รัก
คุณเป็นใคร?
เพราะบางอย่างเปลี่ยนไป
ใช่แล้ว คุณไม่เหมือนเดิม ฉันไม่ชอบเลย
ฉันเบื่อกับการรอคอยความรัก ที่รัก
ฉันรู้ว่าคุณไม่ใช่คนที่ใช่คนนั้น

Feelin' hypnotized by the words that you said
Don't lie to me, just get in my head
When the morning comes, you're still in my bed
But it's so, so cold

รู้สึกเหมือนสะกดจิตจากคำพูดของคุณ
อย่าโกหกฉัน แค่เข้ามาในความคิดของฉัน
เมื่อรุ่งเช้ามาถึง คุณยังอยู่บนเตียงของฉัน
แต่มันช่างหนาวเหลือเกิน

Who are you?
'Cause you're not the girl I fell in love with

คุณเป็นใคร?
เพราะคุณไม่ใช่ผู้หญิงที่ฉันตกหลุมรัก

Who are you?
'Cause you're not the girl I fell in love with, baby
Who are you? (Who are you?)
'Cause something has changed
You're not the same, I hate it

คุณเป็นใคร?
เพราะคุณไม่ใช่ผู้หญิงที่ฉันตกหลุมรัก
คุณเป็นใคร? (คุณเป็นใคร?)
เพราะมีบางอย่างเปลี่ยนไป
คุณไม่เหมือนเดิม ฉันไม่ชอบเลย

Oh, oh-oh, I'm sick of waiting for love, love
Oh, oh-oh, I know that you're not the one, one

ฉันเบื่อกับการรอคอยความรัก
ฉันรู้ว่าคุณไม่ใช่คนที่ใช่คนนั้น