แปลงเพลง hell or flying - Jeremy Zucker

คำแปลเพลง

I'm petrified that you're dying by design
Waste every day
Until you're wasted and afraid

ฉันเสียใจที่คุณถูกออกแบบมาให้ตายทั้งเป็น
ถูกทำลายไปในทุกวัน
จนคุณหมดหวังและหวาดกลัว

I hope it doesn't hurt
That I don't make it worse
I'll always feel this far away

ฉันหวังว่ามันจะไม่เจ็บปวด
ที่จะทำไม่ให้มันแย่ลงไปกว่านี้
และฉันจะรู้สึกอ้างว้างแบบนี้เสมอ

But I, I will lay down by your side
I will keep an open eye while you stare into the Sun
Promise me you're done
Promise me you're done

แต่ฉันจะนอนลงข้างๆ คุณ
ฉันจะตั้งตารอดู ในวันที่คุณจ้องมองพระอาทิตย์
สัญญานะว่าคุณจะทำมัน
สัญญานะว่าคุณทำได้

I'm not surprised
Or in love like I was last night
Hold down the floor
'Cause I'm not dancin' anymore

ฉันไม่ได้ตื่นเต้น
หรือมีความรักเหมือนกับที่เคยในคืนก่อน
นอนอยู่บนพื้น
เพราะฉันไม่ได้ร่าเริงอีกต่อไปแล้ว

As long as I'm awake
I'll live with my mistakes
I'll always feel this far away

ตราบใดที่ฉันยังคงมีชีวิตอยู่
ฉันจะยังคงอยู่กับความผิดพลาดของฉัน
ฉันจะรู้สึกแบบนี้อยู่เสมอ

But I, I will lay down by your side
I will keep an open eye while you stare into the Sun
Promise me you're done

แต่ฉันจะนอนลงข้างๆ คุณ
และฉันจะตั้งตารอดู ในวันที่คุณจ้องมองพระอาทิตย์
สัญญานะว่าคุณจะทำมัน

Promise me you're done
Promise me you're done
Promise me you're done
Promise me you're done, done, oh

สัญญานะว่าคุณจะทำมัน
สัญญานะว่าคุณจะทำมัน
สัญญานะว่าคุณจะทำมัน
สัญญานะว่าคุณจะทำมัน โอ้

Promise me you're done

สัญญานะว่าคุณทำได้