แปลเพลง Icarus - Jeremy Zucker

คำแปลเพลง

And I don't know how I'll fall asleep
When lyin' next to you is a dream
Just let it go and fall into me
To me

และฉันไม่รู้ว่าฉันจะนอนหลับได้อย่างไร
เมื่อการนอนข้างๆ คุณคือความฝัน
แค่ปล่อยมันไปและกลับมาอยู่กับตัวเอง
ตัวฉัน

Where did you go?
Where did you come from?
I should've known
I could've run from
But when I move
It just brings me back to you

คุณไปไหนมา
คุณไปอยู่ที่ไหนมา
ฉันควรจะรู้
ฉันจะน่าวิ่งหนีไป
แต่เมื่อฉันเคลื่อนไหว
มันก็ดึงฉันกลับมาหาคุณ

I get this feeling when you hold me close
I know it's burnin' but I won't let go
They told me I couldn't go higher
I'm flyin' with my wings on fire

ฉันรู้สึกได้เมื่อคุณกอดฉันไว้ใกล้ๆ
ฉันรู้ว่ามันกำลังเผาไหม้ แต่ฉันจะไม่ปล่อยมือ
พวกเขาบอกว่าฉันไม่สามารถไปได้ไกลกว่านี้
ฉันกำลังโบยบินด้วยปีกที่ลุกเป็นไฟ

I get this feeling when you hold me close
I know it's burnin' but I won't let go
They told me I couldn't go higher
I'm flyin' with my wings on fire

ฉันรู้สึกได้เมื่อคุณกอดฉันไว้ใกล้ๆ
ฉันรู้ว่ามันกำลังเผาไหม้ แต่ฉันจะไม่ปล่อยมือ
พวกเขาบอกว่าฉันไม่สามารถไปได้ไกลกว่านี้
ฉันกำลังโบยบินด้วยปีกที่ลุกเป็นไฟ

I get this feeling when you hold me close
I know it's burnin' but I won't let go
They told me I couldn't go higher
I'm flyin' with my wings on fire

ฉันรู้สึกได้เมื่อคุณกอดฉันไว้ใกล้ๆ
ฉันรู้ว่ามันกำลังเผาไหม้ แต่ฉันจะไม่ปล่อยมือ
พวกเขาบอกว่าฉันไม่สามารถไปได้ไกลกว่านี้
ฉันกำลังโบยบินด้วยปีกที่ลุกเป็นไฟ

And being with you just makes it harder
I'm easily the worst on my own
The distance never makes you seem farther, you know?

และการอยู่กับคุณก็ยิ่งทำให้มันยากขึ้น
ฉันเป็นคนที่แย่ที่สุดได้ด้วยตัวเอง
ระยะทางไม่เคยทำให้คุณดูห่างไกล รู้ไหม

Where did you go?
Where did you come from?
I should've known
I could've run from
But when I move
It just brings me back to you

คุณไปไหนมา
คุณไปอยู่ที่ไหนมา
ฉันควรจะรู้
ฉันจะน่าวิ่งหนีไป
แต่เมื่อฉันเคลื่อนไหว
มันก็ดึงฉันกลับมาหาคุณ

I get this feeling when you hold me close
I know it's burnin' but I won't let go
They told me I couldn't go higher
I'm flyin' with my wings on fire

ฉันรู้สึกได้เมื่อคุณกอดฉันไว้ใกล้ๆ
ฉันรู้ว่ามันกำลังเผาไหม้ แต่ฉันจะไม่ปล่อยมือ
พวกเขาบอกว่าฉันไม่สามารถไปได้ไกลกว่านี้
ฉันกำลังโบยบินด้วยปีกที่ลุกเป็นไฟ

I get this feeling when you hold me close
I know it's burnin' but I won't let go
They told me I couldn't go higher
I'm flyin' with my wings on fire

ฉันรู้สึกได้เมื่อคุณกอดฉันไว้ใกล้ๆ
ฉันรู้ว่ามันกำลังเผาไหม้ แต่ฉันจะไม่ปล่อยมือ
พวกเขาบอกว่าฉันไม่สามารถไปได้ไกลกว่านี้
ฉันกำลังโบยบินด้วยปีกที่ลุกเป็นไฟ

I get this feeling when you hold me close
I know it's burnin' but I won't let go
They told me I couldn't go higher
I'm flyin' with my wings on fire

ฉันรู้สึกได้เมื่อคุณกอดฉันไว้ใกล้ๆ
ฉันรู้ว่ามันกำลังเผาไหม้ แต่ฉันจะไม่ปล่อยมือ
พวกเขาบอกว่าฉันไม่สามารถไปได้ไกลกว่านี้
ฉันกำลังโบยบินด้วยปีกที่ลุกเป็นไฟ

Try to shoot me down and I'll find reason to get up
And leave the ground and I will fly

พยายามจะยิงฉันลง และฉันจะหาเหตุผลที่จะลุกขึ้น
ฉันจะลุกขึ้นมาบนพื้นและจะบินออกไป

I get this feeling when you hold me close
I know it's burnin' but I won't let go
They told me I couldn't go higher
I'm flyin' with my wings on fire

ฉันรู้สึกได้เมื่อคุณกอดฉันไว้ใกล้ๆ
ฉันรู้ว่ามันกำลังเผาไหม้ แต่ฉันจะไม่ปล่อยมือ
พวกเขาบอกว่าฉันไม่สามารถไปได้ไกลกว่านี้
ฉันกำลังโบยบินด้วยปีกที่ลุกเป็นไฟ

(I get this feeling when you hold me close
I know it's burnin' but I won't let go
They told me I couldn't go higher)

(ฉันรู้สึกได้เมื่อคุณกอดฉันไว้ใกล้ๆ
ฉันรู้ว่ามันกำลังเผาไหม้ แต่ฉันจะไม่ปล่อยมือ
พวกเขาบอกว่าฉันไม่สามารถไปได้ไกลกว่านี้)