แปลเพลง ghosts - Jeremy Zucker

คำแปลเพลง

Apologise for the weekend
And pray to God that we'll be friends
A little lost when it's over
But it's all good when I'm sober
Burnt out but I'm focused
If I was gone would you notice?
Philosophize in the shower
Ash your cigarette in the flowers

ขอโทษสำหรับวันหยุดสุดสัปดาห์
และอธิษฐานต่อพระเจ้าว่าเราจะเป็นเพื่อนกัน
ความสูญเสียเล็กน้อยเมื่อมันจบลง
แต่มันก็ดีเมื่อฉันเริ่มมีสติ
หมดไฟแต่ฉันมีความตั้งใจ
ถ้าฉันหายไป คุณจะสังเกตเห็นไหม
คำปรัชญาในระหว่างการอาบน้ำ
เถ้าบุหรี่ของคุณในดอกไม้

When all you felt has frozen
Underneath your scars
Just know that I've been gone for a while
When you realize you didn't need me
All the ghosts we've left behind
Just know that I'll be gone and
You won't need me

เมื่อทุกสิ่งที่คุณรู้สึกถูกแช่แข็ง
ภายใต้รอยแผลเป็นของคุณ
รู้เอาไว้ว่าฉันหายไปได้สักพักแล้ว
เมื่อคุณรู้ว่าคุณไม่ต้องการฉัน
และผีทั้งหมดที่เราทิ้งไว้เบื้องหลัง
แค่รู้ว่าฉันจะหายไปและ
คุณไม่จำเป็นต้องมีฉัน

I'll be gone for a while
When you realize you didn't need me
All the ghosts we've left behind
Just know that I'll be gone and
You won't need me

ฉันจะหายไปสักพัก
เมื่อคุณรู้ว่าคุณไม่ต้องการฉัน
และผีทั้งหมดที่เราทิ้งไว้เบื้องหลัง
แค่รู้ว่าฉันจะหายไปและ
คุณไม่จำเป็นต้องมีฉัน

Apologise for my old ways
And pray to God that we're okay
I didn't know you were golden
'Till I tore your heart open
And I'll be home for the weekend
'Cause outside's been freezing
And everything that I wanted
Was everything that you needed

ขอโทษสำหรับวันเก่าๆ ของฉัน
และอธิษฐานต่อพระเจ้าว่าเราไม่เป็นไร
ฉันไม่รู้ว่าคุณเป็นสีทอง
จนกว่าฉันจะฉีกหัวใจของคุณออก
และฉันจะกลับบ้านในช่วงสุดสัปดาห์
เพราะข้างนอกฉันถูกแช่แข็ง
และทุกสิ่งที่ฉันต้องการ
เป็นทุกอย่างที่คุณต้องการ

When all you felt has frozen
Underneath your scars
Just know that I've been gone for a while
When you realize you didn't need me
All the ghosts we've left behind
Just know that I'll be gone and
You won't need me

เมื่อทุกสิ่งที่คุณรู้สึกถูกแช่แข็ง
ภายใต้รอยแผลเป็นของคุณ
รู้เอาไว้ว่าฉันหายไปได้สักพักแล้ว
เมื่อคุณรู้ว่าคุณไม่ต้องการฉัน
และผีทั้งหมดที่เราทิ้งไว้เบื้องหลัง
แค่รู้ว่าฉันจะหายไปและ
คุณไม่จำเป็นต้องมีฉัน

I'll be gone for a while
When you realize you didn't need me
All the ghosts we've left behind
Just know that I'll be gone and
You won't need me

ฉันจะหายไปสักพัก
เมื่อคุณรู้ว่าคุณไม่ต้องการฉัน
และผีทั้งหมดที่เราทิ้งไว้เบื้องหลัง
แค่รู้ว่าฉันจะหายไปและ
คุณไม่จำเป็นต้องมีฉัน

And I've been wondering how I'm losin' sleep
It's looking like you were fine for me
Yeah

และฉันสงสัยว่าทำไมฉันนอนไม่หลับ
ดูเหมือนว่าคุณจะสบายดีสำหรับฉัน
ใช่แล้ว

No matter where my soul is, I won't try
To fight these feelings every night
And I still got every right to breathe
Halfway on this road
I've been on to something new
Still, for what it's worth
Fuck, if I know what I'm doing here

ไม่ว่าวิญญาณของฉันจะอยู่ที่ไหน ฉันก็จะไม่พยายาม
ที่จะต่อสู้กับความรู้สึกเหล่านี้ทุกคืน
และฉันยังมีสิทธิ์หายใจ
ครึ่งทางบนถนนสายนี้
ฉันกำลังจะได้รับในสิ่งใหม่
ยังคงรอ เพราะยังไงมันก็คุ้ม
บ้าเอ้ย ถ้าฉันรู้ว่าฉันมาทำอะไรที่นี่

'Cause I've been holding out for something
And you've been left with nothing
This weight that's on my shoulder
It's why I'm acting colder
I'm holding out for something
With my luck, it's just nothing
These feelings in your movement
I'm wondering how you're doing (I won't sleep)

เพราะฉันเอาแต่เฝ้ารออะไรบางอย่าง
และคุณก็จากไปโดยที่ไม่มีอะไรเลย
น้ำหนักนี้ที่อยู่บนไหล่ของฉัน
นั่นเป็นทำไมว่าฉันเลยทำตัวเย็นชาขึ้น
ฉันออกมาเพื่อรอบางสิ่งบางอย่าง
ด้วยโชคของฉัน มันก็แค่ไม่มีอะไร
ความรู้สึกเหล่านี้ในการเคลื่อนไหวของคุณ
ฉันสงสัยว่าคุณเป็นยังไงบ้าง (ฉันจะไม่นอน)

No more
No more
No more
No more
No more

ไม่มีอีกแล้ว
ไม่มีอีกแล้ว
ไม่มีอีกแล้ว
ไม่มีอีกแล้ว
ไม่มีอีกแล้ว