แปลเพลง Sad Forever - Lauv

คำแปลเพลง

Daydream
Life feels like a daydream
And I just wish that I could wake up
I just wish that I could wake up
My mind
Whispers in the nighttime
Voices always keeping me up
Telling me that I should give up

ฝันกลางวัน
ชีวิตเป็นเหมือนฝันกลางวัน
และฉันแค่หวังว่าฉันจะได้ตื่นขึ้น
ฉันแค่หวังว่าฉันจะได้ตื่นขึ้น
ความคิดของฉัน
เสียงกระซิบในยามค่ำคืน
เสียงพูดที่ทำให้ฉันตื่นขึ้น
บอกฉันว่าฉันควรยอมแพ้

'Cause lately, I've been in the backseat to my own life
Trying to take control, but I don't know how to

เพราะไม่นานมานี้ ฉันนั่งอยู่เบาะหลังมาตลอดทั้งชีวิต
พยายามที่จะควบคุม แต่ไม่รู้ว่าต้องทำยังไง

I don't wanna be sad forever
I don't wanna be sad no more
I don't wanna wake up and wonder
What the hell am I doing this for?
I don't wanna be medicated
I don't wanna go through that war
I don't wanna be sad, I don't wanna be sad
I don't wanna be sad anymore

ฉันไม่อยากเศร้าตลอดไป
ฉันไม่อยากเศร้าไปมากกว่านี้แล้ว
ไม่อยากตื่นมาและสงสัย
แล้วฉันกำลังทำมันไปเพื่ออะไรกัน
ไม่อยากกินยา
ฉันไม่อยากก้าวผ่านสงครามนี้ไป
ฉันไม่อยากเศร้า ฉันไม่อยากเศร้า
ฉันไม่อยากเศร้าอีกต่อไป

I don't wanna be sad forever
I don't wanna go one more day
I just wanna wake up and realize
Everything's gonna be okay
I don't know how else to say it
I don't wanna go through that war
I don't wanna be sad, I don't wanna be sad
I don't wanna be sad anymore

ฉันไม่อยากเศร้าตลอดไป
ฉันไม่อยากตื่นขึ้นมาอีกวัน
ฉันแค่อยากตื่นขึ้นมา
และพบว่าทุกอย่างโอเค
ฉันไม่รู้ว่าอยากจะบอกอะไร
ฉันไม่อยากก้าวผ่านสงครามนี้ไป
ฉันไม่อยากเศร้า ฉันไม่อยากเศร้า
ฉันไม่อยากเศร้าอีกต่อไป

I'm callin' through to the other side
I'll make it through to tomorrow
'Cause that's all I can do today
Do today

ฉันกำลังเรียกผ่านไปยังอีกด้านหนึ่ง
พรุ่งนี้ฉันจะผ่านมันไปให้ได้
เพราะนั่นคือทั้งหมดที่ฉันทำได้ในวันนี้
ทำได้ในวันนี้

'Cause lately, I've been in the backseat to my own life
Trying to take control, but I don't know how to

เพราะไม่นานมานี้ ฉันนั่งอยู่เบาะหลังมาตลอดทั้งชีวิต
พยายามที่จะควบคุม แต่ไม่รู้ว่าต้องทำยังไง

I don't wanna be sad forever
I don't wanna be sad no more
I don't wanna wake up and wonder
What the hell am I doing this for?
I don't wanna be medicated
I don't wanna go through that war
I don't wanna be sad, I don't wanna be sad
I don't wanna be sad anymore

ฉันไม่อยากเศร้าตลอดไป
ฉันไม่อยากเศร้าไปมากกว่านี้แล้ว
ไม่อยากตื่นมาและสงสัย
แล้วฉันกำลังทำมันไปเพื่ออะไรกัน
ไม่อยากกินยา
ฉันไม่อยากก้าวผ่านสงครามนี้ไป
ฉันไม่อยากเศร้า ฉันไม่อยากเศร้า
ฉันไม่อยากเศร้าอีกต่อไป

I don't wanna be sad forever
I don't wanna go one more day
I just wanna wake up and realize
Everything's gonna be okay
I don't know how else to say it
I don't wanna go through that war
I don't wanna be sad, I don't wanna be sad
I don't wanna be sad anymore

ฉันไม่อยากเศร้าตลอดไป
ฉันไม่อยากตื่นขึ้นมาอีกวัน
ฉันแค่อยากตื่นขึ้นมา
และพบว่าทุกอย่างโอเค
ฉันไม่รู้ว่าอยากจะบอกอะไร
ฉันไม่อยากก้าวผ่านสงครามนี้ไป
ฉันไม่อยากเศร้า ฉันไม่อยากเศร้า
ฉันไม่อยากเศร้าอีกต่อไป

Sad anymore
Sad anymore

เศร้าอีกต่อไป
เศร้าอีกต่อไป

I don't wanna be sad forever
I don't wanna be sad no more
I don't wanna wake up and wonder
What the hell am I doing this for?
I don't wanna be medicated
I don't wanna go through that war
I don't wanna be sad, I don't wanna be sad
I don't wanna be sad anymore

ฉันไม่อยากเศร้าตลอดไป
ฉันไม่อยากเศร้าไปมากกว่านี้แล้ว
ไม่อยากตื่นมาและสงสัย
แล้วฉันกำลังทำมันไปเพื่ออะไรกัน
ไม่อยากกินยา
ฉันไม่อยากก้าวผ่านสงครามนี้ไป
ฉันไม่อยากเศร้า ฉันไม่อยากเศร้า
ฉันไม่อยากเศร้าอีกต่อไป

I don't wanna be sad forever
I don't wanna go one more day
I just wanna wake up and realize
Everything's gonna be okay
I don't know how else to say it
I don't wanna go through that war
I don't wanna be sad, I don't wanna be sad
I don't wanna be sad anymore

ฉันไม่อยากเศร้าตลอดไป
ฉันไม่อยากตื่นขึ้นมาอีกวัน
ฉันแค่อยากตื่นขึ้นมา
และพบว่าทุกอย่างโอเค
ฉันไม่รู้ว่าอยากจะบอกอะไร
ฉันไม่อยากก้าวผ่านสงครามนี้ไป
ฉันไม่อยากเศร้า ฉันไม่อยากเศร้า
ฉันไม่อยากเศร้าอีกต่อไป