แปลเพลง Paranoid - Lauv

คำแปลเพลง

Smile when you're sleeping
Wonder who you're dreaming of
Oh, 'cause I could just see you with wine on your T-shirt
And somebody else on your arm

รอยยิ้มในตอนที่คุณกำลังหลับอยู่
สงสัยจังว่าคุณกำลังฝันถึงใคร
เพราะฉันได้เห็นคุณกับไวน์บนเสื้อยืดของคุณ
และใครอีกคนที่อยู่บนแขนคุณ

Can't control this feeling
Wonder who you're dreamin' of
After all of these nights, laying right by your side
How could my brain make me feel so far?

ไม่สามารถควบคุมความรู้สึกนี้ได้
สงสัยจังว่าคุณกำลังฝันถึงใคร
หลังจากค่ำคืนเหล่านี้ผ่านไป นอนอยู่ข้างๆ คุณ
ควาามคิดทำให้ฉันรู้สึกแบบนี้ได้ยังไงกัน

Maybe it's a case of paranoia
Nervous that I'll never really know ya
What do I feel?
Who do I trust?
Maybe it's real, or maybe I'm just

บางทีอาจเป็นเพราะความหวาดระแวง
กังวลใจนะที่ฉันไม่เคยรู้จักคุณเลย
ฉันต้องรู้สึกยังไง
ฉันจะต้องเชื่อใคร
บางทีมันอาจเป็นจริง หรือบางทีฉันอาจจะแค่

Paranoid
Paranoid
Maybe I'm just
Paranoid
Paranoid
Maybe I'm just

หวาดระแวง
หวาดระแวง
บางทีฉันอาจจะแค่
หวาดระแวง
หวาดระแวง
บางทีฉันอาจจะแค่

Never felt so naked
Lookin' at you naked
Got your hands down the back of my soul
And the more that I show you, the more I'm afraid
That you're gonna wake up
And realize I'm not the one
That you thought I was
That I thought I was
Am I, who I am, who am I?

ไม่เคยรู้สึกว่างเปล่าแบบนี้มาก่อน
มองดูความเปลือยเปล่านี้สิ
วางมือของคุณลงบนจิตวิญญาณของฉัน
และยิ่งฉันแสดงให้คุณเห็น ฉันก็ยิ่งกลัว
ว่าคุณจะตื่นขึ้นมา
และตระหนักว่าฉันไม่ใช่คนนั้น
ที่คุณคิดว่าฉันเป็น
ที่ฉันคิดว่าฉันเป็น
คือใคร ฉันเป็นใคร ฉันเป็นใคร

Maybe it's a case of paranoia
Nervous that I'll never really know ya
What do I feel?
Who do I trust?
Maybe its real, or maybe I'm just

บางทีอาจเป็นเพราะความหวาดระแวง
กังวลใจนะที่ฉันไม่เคยรู้จักคุณเลย
ฉันต้องรู้สึกยังไง
ฉันจะต้องเชื่อใคร
บางทีมันอาจเป็นจริง หรือบางทีฉันอาจจะแค่

Paranoid
Paranoid (Ooh-oh, oh-oh)
Maybe I'm just
Paranoid
Paranoid (Ooh-oh, oh-oh)
Maybe I'm just

หวาดระแวง
หวาดระแวง
บางทีฉันอาจจะแค่
หวาดระแวง
หวาดระแวง
บางทีฉันอาจจะแค่

Crazy
But baby, I love you
And baby, I'd love to
Not be

บ้าเอ้ย
แต่ที่รัก ฉันรักคุณ
และที่รัก ฉันอยากจะ
ไม่เป็นแบบนี้

Paranoid
Paranoid
Mmm-mm
I wish I wasn't
Paranoid
Mmm-mm-mm
Or maybe I'm just

หวาดระแวง
หวาดระแวง
Mmm-mm
ฉันหวังว่าฉันจะไม่
หวาดระแวง
Mmm-mm-mm
บางทีฉันอาจจะแค่