แปลเพลง Invisible Things - Lauv

คำแปลเพลง

Do you still remember
The way that we felt when we were kids?
Wonder if that place still exists, mmm

คุณยังจำได้ไหม
ความรู้สึกเหล่านั้นในตอนที่เรายังเด็ก
ฉันสงสัยว่าสถานที่นั้นยังคงอยู่หรือปล่าว

We lived for the moment
And few words are stranger to our lips
I wonder if that place still exists

ในตอนที่เรามีชีวิตอยู่ในขณะนี้
มีคำพูดแปลกๆ ไม่กี่คำที่หลุดออกจากปากเรา
ฉันสงสัยว่าสถานที่นั้นยังคงอยู่หรือปล่าว

Yeah, we built castles out of couches
Felt fire without matches
Made promises without fear of getting burned
Now we're always second guessing
We think happy is expensive
But every time I'm with you I re-learn

เราสร้างปราสาทที่ไม่มีเตียงนอน
สัมผัสความเร่าร้อนโดยที่ไม่ต้องมีไม้ขีด
ให้คำสัญญาโดยที่ไม่กลัวว่าจะถูกเผา
ตอนนี้เราก็ยังคงคิดอยู่เสมอว่า
ความสุขนั้นเป็นสิ่งที่มีราคาแพง
แต่ทุกครั้งที่ฉันอยู่กับคุณ มันทำให้ฉันคิดได้

It's the invisible things that I, that I love the most
It's the way that I feel when I, when I hold you close
'Cause everything else, oh, it comes and goes
It's the invisible things that I, that I love the most
So let me hold you close
So let me hold you close

มันเป็นสิ่งที่มองไม่เห็น ที่ฉันรักมากที่สุด
มันเป็นความรู้สึกที่ฉันมี เมื่อฉันกอดคุณไว้ใกล้ๆ
เพราะทุกสิ่งทุกอย่างนั้น ผ่านมาและจากไป
มันเป็นสิ่งที่มองไม่เห็น ที่ฉันรักมากที่สุด
ดังนั้นให้ฉันกอดคุณไว้ใกล้ๆ
ดังนั้นให้ฉันกอดคุณไว้ใกล้ๆ

Do you remember
The last time you felt something like this?
The way that it felt when we were kids

คุณจำได้ไหม
ครั้งสุดท้ายที่ทำให้คุณรู้สึกแบบนี้
ความรู้สึกที่ฉันรู้สึกเมื่อเรายังเด็ก

Yeah, we built castles out of couches
Felt fire without matches
Made promises without fear of getting burned
Now we're always second guessing
We think happy is expensive
But every time I'm with you I re-learn

เราสร้างปราสาทที่ไม่มีเตียงนอน
สัมผัสความเร่าร้อนโดยที่ไม่ต้องมีไม้ขีด
ให้คำสัญญาโดยที่ไม่กลัวว่าจะถูกเผา
ตอนนี้เราก็ยังคงคิดอยู่เสมอว่า
ความสุขนั้นเป็นสิ่งที่มีราคาแพง
แต่ทุกครั้งที่ฉันอยู่กับคุณ มันทำให้ฉันคิดได้

It's the invisible things that I, that I love the most
It's the way that I feel when I, when I hold you close
'Cause everything else, oh, it comes and goes
It's the invisible things that I, that I love the most
So let me hold you close
So let me hold you close
So let me hold you close

มันเป็นสิ่งที่มองไม่เห็น ที่ฉันรักมากที่สุด
มันเป็นความรู้สึกที่ฉันมี เมื่อฉันกอดคุณไว้ใกล้ๆ
เพราะทุกสิ่งทุกอย่างนั้น ผ่านมาและจากไป
มันเป็นสิ่งที่มองไม่เห็น ที่ฉันรักมากที่สุด
ดังนั้นให้ฉันกอดคุณไว้ใกล้ๆ
ดังนั้นให้ฉันกอดคุณไว้ใกล้ๆ
ดังนั้นให้ฉันกอดคุณไว้ใกล้ๆ

Way I feel and the way we kiss
Swear that nothing else
In the world exists

สิ่งที่ฉันรู้สึกในตอนที่เราจูบกัน
สาบานได้เลยว่าไม่มีอะไรอื่น
ในโลกที่มีอยู่นี้

It's the invisible things that I, that I love the most
It's the way that I feel when I, when I hold you close
'Cause everything that was, oh, it comes and goes
It's the invisible things that I, that I love the most
So let me hold you close

มันเป็นสิ่งที่มองไม่เห็น ที่ฉันรักมากที่สุด
มันเป็นความรู้สึกที่ฉันมี เมื่อฉันกอดคุณไว้ใกล้ๆ
เพราะทุกสิ่งทุกอย่างนั้น ผ่านมาและจากไป
มันเป็นสิ่งที่มองไม่เห็น ที่ฉันรักมากที่สุด
ดังนั้นให้ฉันกอดคุณไว้ใกล้ๆ

The way I feel and the way we kiss
Swear that nothing else
In the world exists
'Cause I'ma cross my heart
If we both forget
To leave out the dark
And remember this
(All you need is someone, all you need is someone)

สิ่งที่ฉันรู้สึกในตอนที่เราจูบกัน
สาบานได้เลยว่าไม่มีอะไรอื่น
ในโลกที่มีอยู่นี้
เพราะฉันข้ามหัวใจของฉันไป
ถ้าหากเราทั้งคู่จะลืมมันไป
เพื่อทิ้งความมืดมิดทั้งหมดเอาไว้
และเพื่อจดจำสิ่งนี้
(สิ่งที่คุณต้องการคือใครสักคน สิ่งที่คุณต้องการคือใครสักคน)