แปลเพลง still - Jeremy Zucker

นี่เป็นเพลง still (อยู่เฉยๆ) แทร็คเริ่มต้นที่พวกเขากำลังเริ่มทำอัลบัม

คำแปลเพลง

The crunch? You crunching it?
I'm crunching it
Wait, guys, everyone be really quiet
Like don't turn the radio on, we're doing ASMR, one second
Shh, just be really quiet, no radio, nothing, really quiet

เดี๋ยวนะเคี้ยว คุณเคี้ยวมันเหรอ?
ฉันกำลังเคี้ยวมันเข้าไป
เดี๋ยวก่อนสิ ทุกคนต้องเงียบก่อน
เช่นห้ามเปิดวิทยุ เรากำลังจะบันทึกเสียง ในอีกไม่ช้า
เงียบไปเลย ห้ามเปิดวิทยุ ไม่ต้องทำอะไร แค่อยู่เฉยๆ

Okay, we're...

โอเค เรากำลัง...