แปลเพลง glisten (interlude) - Jeremy Zucker

คำแปลเพลง

All these years on a tightrope
Didn't waste your time
I was worn on a same road
Did we fall in line?
And I won't fight it
Lost sight of you
And I know it's hard to see this through
I won't let go, oh

หลายปีที่ผ่านมาในการอยู่บนเส้นเชือก
ไม่ได้ทำให้คุณเสียเวลา
ฉันทิ่งไว้บนถนนสายเดียวกัน
เราอยู่ในสถานะการณ์เดียวกันใช่ไหม
และฉันจะไม่สู้กับมัน
คลาดสายตาไปจากคุณ
และฉันรู้ว่ามันยากที่จะเห็นสิ่งนี้ผ่านไป
ฉันจะไม่ยอมแพ้

Yeah, I won't let go, oh, oh, oh

ใช่แล้ว ฉันจะไม่ยอมแพ้ โอ้ โอ้ โอ้

But I could let you go if I wanted to
And I don't know these roads but I know you, oh
Called you here just to watch you cry
That's life when you compromise
'Cause I could let you go if I wanted to

แต่ฉันจะปล่อยคุณไปก็ได้ ถ้าฉันต้องการ
และฉันไม่รู้จักถนนสายนี้ แต่ฉันรู้จักคุณ โอ้
เรียกคุณมาที่นี่เพื่อดูคุณร้องไห้
นั่นคือชีวิตเมื่อคุณยอมอะลุ้มอล่วย
เพราะฉันจะปล่อยคุณไปก็ได้ ถ้าฉันต้องการ