แปลเพลง Lonely Eyes - Lauv

คำแปลเพลง

She was sixteen the first time
She had her heart broken
Truth is, I've never had mine

ครั้งแรกที่เธออายุสิบหก
เธอมีหัวใจที่แหลกสลาย
ความจริงก็คือ ฉันไม่เคยเป็นแบบนี้มาก่อน

Now she goes on vacation
In expensive places
To get away from her mind

ตอนนี้เธอไปเที่ยวพักผ่อน
ในสถานที่ที่ราคาแพง
เพื่อหลบหนีจากความคิดของเธอ

I don't mean to be rude
There's things in myself that I see in you

ฉันไม่ได้ตั้งใจจะหยาบคาย
มีบางอย่างในตัวฉันที่ฉันเห็นในตัวคุณ

Lonely eyes
She had those lonely eyes
I only know 'cause I have them too
Lonely eyes
No, you don't have to hide
The things you feel inside, I feel too

สายตาที่เศร้าหมอง
เธอดูมีสายตาที่เศร้าหมอง
ที่ฉันรู้เพราะฉันก็มีมันเหมือนกัน
สายตาที่โดดเดี่ยว
เธอไม่ต้องปิดซ่อนมันหรอก
เพราะสิ่งที่เธอรู้สึกข้างใน ฉันก็รู้สึกเหมือนกัน

'Cause I'm lonely just like you
'Cause I'm lonely just like you

เพราะฉันก็โดดเดี่ยวเหมือนกับคุณ
เพราะฉันก็โดดเดี่ยวเหมือนกับคุณ

Bask in all of the silence
In between our eyelids
Where you are, I'm right there too
We might speak different languages
And we might have differences
But where you are, I'm right there too

ดื่มด่ำกับความเงียบสงบ
ระหว่างเปลือกตาของเรา
ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหน ฉันก็จะอยู่ตรงนั้นด้วย
เราอาจจะพูดคนละภาษา
และเราอาจจะมีความแตกต่าง
แต่ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหน ฉันก็จะอยู่ตรงนั้นด้วย

I don't mean to be rude
There's things in myself that I see in you

ไม่ได้ตั้งใจจะหยาบคาย
มีบางอย่างในตัวฉันที่ฉันเห็นในตัวคุณ

Lonely eyes
She had those lonely eyes
I only know 'cause I have them too
Lonely eyes
No, you don't have to hide
The things you feel inside, I feel too

สายตาที่เศร้าหมอง
เธอดูมีสายตาที่เศร้าหมอง
ที่ฉันรู้เพราะฉันก็มีมันเหมือนกัน
สายตาที่โดดเดี่ยว
เธอไม่ต้องปิดซ่อนมันหรอก
เพราะสิ่งที่เธอรู้สึกข้างใน ฉันก็รู้สึกเหมือนกัน

'Cause I'm lonely just like you
'Cause I'm lonely just like you
'Cause I'm lonely just like you
(Oh)

เพราะฉันก็โดดเดี่ยวเหมือนกับคุณ
เพราะฉันก็โดดเดี่ยวเหมือนกับคุณ
เพราะฉันก็โดดเดี่ยวเหมือนกับคุณ
(Oh)

Stay the night, stay the week
When you're gone, I don't sleep
When you're gone, I feel weak, oh
Stay the night, stay the week
When you're gone, I don't sleep
When you're gone, I feel weak, oh

ผ่านคืน ผ่านสัปดาห์
เมื่อคุณจากไป ฉันนอนไม่หลับ
เมื่อคุณจากไป ฉันรู้สึกอ่อนแอ
ผ่านคืน ผ่านสัปดาห์
เมื่อคุณจากไป ฉันนอนไม่หลับ
เมื่อคุณจากไป ฉันรู้สึกอ่อนแอ

Lonely eyes
She had those lonely eyes
I only know 'cause I have them too (oh)
Lonely eyes
No, you don't have to hide
The things you feel inside, I feel too

สายตาที่เศร้าหมอง
เธอดูมีสายตาที่เศร้าหมอง
ที่ฉันรู้เพราะฉันก็มีมันเหมือนกัน
สายตาที่โดดเดี่ยว
เธอไม่ต้องปิดซ่อนมันหรอก
เพราะสิ่งที่เธอรู้สึกข้างใน ฉันก็รู้สึกเหมือนกัน

'Cause I'm lonely just like you (oh)
(Da da da da, da da da da)
I'm lonely just like you (oh)
(Da da da da, da da da da)
I'm lonely just like you
Stay the night, stay the week
(Da da da da, da da da da)
When you're gone, I don't sleep
(I'm lonely just like you)
When you're gone, I feel weak, oh
(Da da da da, da da da da)

เพราะฉันก็โดดเดี่ยวเหมือนกับคุณ
(Da da da da, da da da da)
ฉันก็โดดเดี่ยวเหมือนกับคุณ
(Da da da da, da da da da)
ฉันก็โดดเดี่ยวเหมือนกับคุณ
ผ่านคืน ผ่านสัปดาห์
(Da da da da, da da da da)
เมื่อคุณจากไป ฉันนอนไม่หลับ
(ฉันก็โดดเดี่ยวเหมือนกับคุณ)
เมื่อคุณจากไป ฉันรู้สึกอ่อนแอ
(Da da da da, da da da da)