แปลเพลง Into the Unknown - Panic! At The Disco (Frozen 2)

คำแปลเพลง

Into the unknown
Into the unknown
Into the unknown
(Oh)

ไปยังสถานที่ที่ไม่รู้จัก
ไปยังสถานที่ที่ไม่รู้จัก
ไปยังสถานที่ที่ไม่รู้จัก
(โอ้)

I can hear you but I won't
Some look for trouble while others don't
There's a thousand reasons I should go about my day
And ignore your whispers which I wish would go away, oh
Whoa

ฉันได้ยินคุณ แต่ฉันจะไม่ทำ
บางคนกำลังมองหาปัญหา ในขณะที่คนอื่นไม่
มีนับพันเหตุผลกับสิ่งที่ฉันควรทำในวันของฉัน
และฉันเพิกเฉยต่อเสียงกระซิบของคุณ ฉันหวังว่าคุณจะหายไป โอ้
โว้ว

You're not a voice, you're just a ringing in my ear
And if I heard you, which I don't, I'm spoken for I fear
Everyone I've ever loved is here within these walls
I'm sorry, secret siren, but I'm blocking out your calls
I've had my adventure, I don't need something new
I'm afraid of what I'm risking if I follow you

คุณไม่ใช่เสียงเรียก คุณเป็นเพียงเสียงก้องในหูของฉัน
และถ้าฉันได้ยินคุณ แต่ฉันบอกว่าไม่เพราะฉันกลัว
ฉันมีทุกคนที่ฉันรักได้อยู่หลังกำแพงเหล่านี้
ฉันขอโทษเสียงไซเรนลี้ลับ ฉันกำลังปิดกั้นเสียงเรียกของคุณ
ฉันเคยมีการผจญภัยมามากแล้ว ฉันไม่ต้องการสิ่งใหม่
ฉันกลัวความอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้น ถ้าหากว่าฉันตามคุณไป

Into the unknown
Into the unknown
Into the unknown
(Oh)
(Oh)

ไปยังสถานที่ที่ไม่รู้จัก
ไปยังสถานที่ที่ไม่รู้จัก
ไปยังสถานที่ที่ไม่รู้จัก
(โอ้)
(โอ้)

What do you want? 'Cause you've been keeping me awake
Are you here to distract me so I make a big mistake?
Or are you someone out there who's a little bit like me?
Who knows deep down I'm not where I'm meant to be?
Every day's a little harder as I feel your power grow
Don't you know there's part of me that longs to go

คุณต้องการอะไร เพราะคุณคอยทำให้ฉันตื่นตัวอยู่ตลอดเวลา
คุณอยู่ตรงนี้เพื่อคอยรบกวนฉันเพื่อให้ฉันทำข้อผิดพลาดใช่ไหม
หรือคุณคือใครสักคนที่อยู่ห่างไกลออกไปที่เป็นเหมือนฉัน
ใครจะไปรู้ว่าจริงๆ แล้วฉันไม่ได้เป็นอย่างที่ฉันควรจะเป็น
ในทุกๆ วันมันเริ่มยากขึ้นในขณะที่ฉันรู้สึกว่าพลังของคุณมันแรงขึ้น
คุณรู้ไหมว่ามันมีส่วนของฉันที่พยายามเป็นอย่างมากที่จะไป

Into the unknown?
Into the unknown
Into the unknown
(Oh)
(Oh)
Whoa

ไปยังสถานที่ที่ไม่รู้จัก
ไปยังสถานที่ที่ไม่รู้จัก
ไปยังสถานที่ที่ไม่รู้จัก
(โอ้)
(โอ้)
โว้ว

Are you out there?
Do you know me?
Can you feel me?
Can you show me?

คุณอยู่ที่นั่นใช่ไหม
คุณรู้จักฉันหรือปล่าว
คุณรู้สึกถึงฉันไหม
คุณแสดงตัวให้ฉันเห็นได้ไหม

ooh
(Ah) ooh
(Ah) ooh
(Ah) ooh
(Ah) ooh
(Ah) ooh

โอ้
(อ้า) โอ้
(อ้า) โอ้
(อ้า) โอ้
(อ้า) โอ้
(อ้า) โอ้

Where are you going? Don't leave me alone
How do I follow you
Into the unknown?
Woo!

คุณกำลังจะไปไหน อย่าทิ้งฉันไว้คนเดียว
ฉันจะตามคุณไปได้อย่างไร
เข้าไปยังสถานที่ที่ไม่รู้จัก
โว้ว