แปลเพลง All Is Found - Evan Rachel Wood (Frozen 2)

คำแปลเพลง

Where the north wind meets the sea
There's a river full of memory
Sleep, my darling, safe and sound
For in this river all is found

ที่ที่ลมเหนือได้พบกับทะเล
มีแม่น้ำที่เต็มไปด้วยความทรงจำ
หลับเถอะที่รัก หลับอย่างปลอดภัยและไร้กังวล
ในแม่น้ำนี้ทุกอย่างถูกจะถูกเปิดเผย

In her waters, deep and true
Lay the answers and a path for you
Dive down deep into her sound
But not too far or you'll be drowned

ในสายน้ำของเธอ ที่ลึกและบริสุทธิ์
มีคำตอบ และเส้นทางสำหรับคุณซ่อนอยู่
ดำดิ่งลึกลงสู่เสียงของเธอ
แต่ไม่ลึกจนเกินไป ไม่เช่นนั้นคุณจะจมน้ำตาย

Yes, she will sing to those who'll hear
And in her song, all magic flows
But can you brave what you most fear?
Can you face what the river knows?

ใช่แล้ว เธอจะร้องให้กับคนที่จะได้ยินเธอ
และในเพลงของเธอ เป็นเหมือนมนต์สะกด
คุณจะกล้าหาญกับสิ่งที่คุณกลัวมากที่สุดได้ไหม
คุณสามารถเผชิญกับสิ่งที่แม้น้ำรู้ได้หรือปล่าว

Where the north wind meets the sea
There's a mother full of memory
Come, my darling, homeward bound
When all is lost, then all is found

ที่ที่ลมเหนือได้พบกับทะเล
มีแม่ที่เต็มไปด้วยความทรงจำ
มาเถอะที่รัก กลับบ้านของเรา
เมื่อทุกอย่างสูญหาย แล้วมันจะกลับมา