แปลเพลง you! - LANY

คำแปลเพลง

One, two
One, two, three

หนึ่ง สอง
หนึ่ง สอง สาม

Like water in the desert
Impossible to find
But you found me when I was broken
Put me back together, gave me life
Like a flower in the concrete
So beautiful and rare
You gave me hope when I was empty
Walked me through the fire, you were there

เหมือนแม่น้ำในทะเลทราย
เป็นไปไม่ได้ที่จะหาพบ
แต่คุณพบกับฉันเมื่อฉันอกหัก
นำฉันคนเดิมกลับมา มอบชีวิตให้ฉันอีกครั้ง
เหมือนกับดอกไม้ในคอนกรีต
ที่สวยงามและล้ำค่ามาก
คุณมอบความหวังให้ฉันเมื่อฉันว่างเปล่า
พาฉันก้าวผ่านไฟ เมื่อคุณอยู่ตรงนี้

You're the sun to the moon
You’re my ocean painted blue
You, I'm nothing without you
(Without you, without you)

คุณเป็นดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ของฉัน
คุณเป็นมหาสมุทรสีครามของฉัน
คุณ ปราศจากคุณแล้วฉันไม่มีอะไรเลย
(ปราศจากคุณ ปราศจากคุณ)

Like an angel in a nightmare
You opened up my eyes
Lookin' in all the wrong places
You’re the one I needed this whole time

เหมือนนางฟ้าในฝันร้าย
คุณเปิดทางสว่างให้ฉัน
ที่กำลังมองไปยังที่ที่ไม่ถูกต้อง
คุณคือคนเดียวที่ฉันต้องการตลอดเวลานี้

You're the sun to the moon
You're my ocean painted blue
You, I'm nothing without you
(Without you, without you)
You're the light in the dark
You're the arrow through my heart
You, I'm nothing without you (Oh-oh)
I'm nothing without you (Oh-oh)
I’m nothing without you (Oh-oh)
I’m nothing without you (Oh-oh)

คุณเป็นดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ของฉัน
คุณเป็นมหาสมุทรสีครามของฉัน
คุณ ปราศจากคุณแล้วฉันไม่มีอะไรเลย
(ปราศจากคุณ ปราศจากคุณ)
คุณเป็นแสงสว่างในความมืดมิด
คุณเป็นลูกศรผ่านหัวใจของฉัน
คุณ ปราศจากคุณแล้วฉันไม่มีอะไรเลย (โอ้ โอ้)
ปราศจากคุณแล้วฉันไม่มีอะไรเลย (โอ้ โอ้)
ปราศจากคุณแล้วฉันไม่มีอะไรเลย (โอ้ โอ้)
ปราศจากคุณแล้วฉันไม่มีอะไรเลย (โอ้ โอ้)

I'm nothing without you
I’m nothing without you
I'm nothing without you
I'm nothing without you
You're the air in my lungs
You’re the veins to my blood
Yeah, you, I'm nothing without you

ปราศจากคุณแล้วฉันไม่มีอะไรเลย
ปราศจากคุณแล้วฉันไม่มีอะไรเลย
ปราศจากคุณแล้วฉันไม่มีอะไรเลย
ปราศจากคุณแล้วฉันไม่มีอะไรเลย
คุณคืออากาศในปอดของฉัน
คุณคือโลหิตในเส้นเลือดของฉัน
ใช่แล้ว คุณ ปราศจากคุณแล้วฉันไม่มีอะไรเลย

You're the sun to the moon
You're my ocean painted blue
You, I'm nothing without you (Oh)
(Without you, without you)
You're the light in the dark
You're the arrow through my heart
You, I'm nothing without you (Oh-oh)
I'm nothing without you (Oh-oh)
I'm nothing without you (Oh-oh)
I'm nothing without you (Oh-oh)

คุณเป็นดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ของฉัน
คุณเป็นมหาสมุทรสีครามของฉัน
คุณ ปราศจากคุณแล้วฉันไม่มีอะไรเลย
(ปราศจากคุณ ปราศจากคุณ)
คุณเป็นแสงสว่างในความมืดมิด
คุณเป็นลูกศรผ่านหัวใจของฉัน
คุณ ปราศจากคุณแล้วฉันไม่มีอะไรเลย (โอ้ โอ้)
ปราศจากคุณแล้วฉันไม่มีอะไรเลย (โอ้ โอ้)
ปราศจากคุณแล้วฉันไม่มีอะไรเลย (โอ้ โอ้)
ปราศจากคุณแล้วฉันไม่มีอะไรเลย (โอ้ โอ้)