แปลเพลง wildfire - Jeremy Zucker

คำแปลเพลง

Though I've been a mess since you met me
No, it's never felt this empty
Had the treelines shine in the night sky
'Til it all burned down in a wildfire

คิดว่าฉันเริ่มเป็นบ้าตั้งแต่ที่ได้พบกับคุณ
ฉันไม่เคยรู้สึกว่างเปล่าขนาดนี้มาก่อน
ให้แนวต้นไม้ส่องแสงในท้องฟ้ายามค่ำคืน
จนกว่าไฟป่าจะมอดไหม้มันไปทั้งหมด

I had it all
You had my heart
We fell in love
And it fell apart

ฉันมีมันทั้งหมด
คุณมีหัวใจของฉัน
เราตกหลุมรัก
แล้วมันก็แตกสลาย

And I know it's so one-sided
I'm sick of deciding
How it burns inside of me
Just let me breathe
Just let me breathe

และฉันรู้ว่ามันเป็นด้านเดียว
ฉันเบื่อที่จะตัดสินใจ
ในวิธีที่มันเผาไหม้ในตัวฉัน
แค่ให้ฉันได้หายใจ
แค่ให้ฉันได้หายใจ

We were both 18 when I told you
It'll all be fine when it's over
But your face lit up in the moonlight
When we both set fire to the skyline

เราทั้งคู่อายุ 18 ตอนที่ฉันบอกคุณ
ทุกอย่างจะดีเมื่อมันจบลง
แต่แล้วใบหน้าของคุณก็สว่างขึ้นภายใต้แสงจันทร์
ในวันที่เราก่อกองไฟนั่งมองเส้นขอบฟ้า

I had it all
You had my heart
We fell in love
And it fell apart

ฉันมีมันทั้งหมด
คุณมีหัวใจของฉัน
เราตกหลุมรัก
แล้วมันก็แตกสลาย

And I know it's so one-sided
I'm sick of deciding
How it burns inside of me
Just let me breathe
Just let me breathe
Just let me breathe
Just let me breathe

และฉันรู้ว่ามันเป็นด้านเดียว
ฉันเบื่อที่จะตัดสินใจ
ในวิธีที่มันเผาไหม้ในตัวฉัน
ขอแค่ให้ฉันได้หายใจ
ขอแค่ให้ฉันได้หายใจ
ขอแค่ให้ฉันได้หายใจ
ขอแค่ให้ฉันได้หายใจ

I know it's so one-sided
I'm sick of deciding
How it burns inside of me

ฉันรู้ว่ามันเป็นด้านเดียว
ฉันเบื่อที่จะตัดสินใจ
ในวิธีที่มันเผาไหม้ในตัวฉัน