แปลเพลง heart won't let me - LANY

คำแปลเพลง

You and I always fight 'bout the same old thing
In the car, at the bar, by the kitchen sink
You used to say you want me, now we just say sorry
You and I always fight 'bout the same old thing

คุณกับฉันทะเลาะกันเรื่องเดิมๆ อยู่เสมอ
ไม่ว่าจะในรถ ที่บาร์ หรือข้างอ่างล้างจาน
คุณเคยบอกว่าคุณต้องการฉัน ตอนนี้เราก็แค่พูดขอโทษ
คุณกับฉันทะเลาะกันเรื่องเดิมๆ อยู่เสมอ

I should've probably already left
But I never listen to my head

ฉันน่าจะไปได้แล้ว
แต่ฉันไม่เคยฟังความคิดของตัวเอง

Say I'm gonna go, can't take it anymore
Keys are in my hand, got one foot out the door
Every time I try, every time I try to leave
My heart won't let me

บอกว่าฉันจะไป ทนไม่ไหวแล้ว
กุญแจอยู่ในมือฉัน ก้าวเท้าข้างหนึ่งออกจากประตู
ทุกครั้งที่พยายาม ทุกครั้งที่พยายามจะจากไป
หัวใจของฉันไม่อนุญาตให้ทำ

Not okay, God, I hate-hate the place we're in
But I forget for a sec when I kiss your lips

ไม่โอเค ฉันเกลียด-เกลียดที่ที่เราอยู่
แต่ฉันลืมไปชั่วขณะเมื่อฉันจุบริมฝีปากของคุณ

I should've probably already left
But I never listen to my head

ฉันน่าจะไปได้แล้ว
แต่ฉันไม่เคยฟังความคิดของตัวเอง

Say I'm gonna go, can't take it anymore
Keys are in my hand, got one foot out the door
Every time I try, every time I try to leave
My heart won't let me
Be the one to quit, I know it's gonna hurt
Lyin' to myself will only make it worse
Every time I try, every time I try to leave
My heart won't let me

บอกว่าฉันจะไป ทนไม่ไหวแล้ว
กุญแจอยู่ในมือฉัน ก้าวเท้าข้างหนึ่งออกจากประตู
ทุกครั้งที่พยายาม ทุกครั้งที่พยายามจะจากไป
หัวใจฉันไม่อนุญาตให้ทำ
เป็นคนที่จะเลิก ฉันรู้ว่ามันจะต้องเจ็บ
การโกหกตัวเองจะทำให้แย่ลงไปอีก
ทุกครั้งที่พยายาม ทุกครั้งที่พยายามจะจากไป
หัวใจของฉันไม่อนุญาตให้ทำ

My heart won't let me
(Ooh, ooh-ooh)

หัวใจฉันไม่อนุญาตให้ทำ
(โอ้ โอ้ โอ้)

You used to say you want me, now we just say sorry
Why can't I just walk away?

คุณเคยบอกว่าคุณต้องการฉัน ตอนนี้เราก็แค่พูดขอโทษ
ทำไมฉันถึงแค่เดินออกไปไม่ได้ละ

Say I'm gonna go, can't take it anymore
Keys are in my hand, got one foot out the door
Every time I try, every time I try to leave
My heart won't let me
Be the one to quit, I know it's gonna hurt
Lyin' to myself will only make it worse
Every time I try, every time I try to leave
My heart won't let me

บอกว่าฉันจะไป ทนไม่ไหวแล้ว
กุญแจอยู่ในมือฉัน ก้าวเท้าข้างหนึ่งออกจากประตู
ทุกครั้งที่พยายาม ทุกครั้งที่พยายามจะจากไป
หัวใจฉันไม่อนุญาตให้ทำ
เป็นคนที่จะเลิก ฉันรู้ว่ามันจะต้องเจ็บ
การโกหกตัวเองจะทำให้แย่ลงไปอีก
ทุกครั้งที่พยายาม ทุกครั้งที่พยายามจะจากไป
หัวใจของฉันไม่อนุญาตให้ทำ

My heart won't let me
(Ooh, ooh-ooh)
My heart won't let me

หัวใจของฉันไม่อนุญาตให้ทำ
(โอ้ โอ้ โอ้)
หัวใจของฉันไม่อนุญาตให้ทำ