แปลเพลง A World Alone - Lorde

คำแปลเพลง

That slow burn wait while it gets dark,
Bruising the sun, I feel grown up with you in your car
I know it's dumb

ดวงอาทิตย์แผดเผาช้าลงในขณะที่มันกำลังเริ่มมืด
ท่ามกลางดวงอาทิตย์สีเลือด ฉันรู้สึกมีความสุขกับคุณในรถของคุณ
ฉันรู้ว่ามันเป็นเรื่องโง่

We've both got a million bad habits to kick
Not sleeping is one
We're biting our nails, you're biting my lip
I'm biting my tongue

เรามีนิสัยแย่ๆ นับล้านที่ต้องกำจัดมันออกไป
การไม่นอนก็เป็นหนึ่งในนั้น
เรากำลังกัดเล็บตัวเอง คุณกำลังกัดริมฝีปากของฉัน
ฉันกำลังกัดลิ้นของตัวเอง

When people are talking, people are talking
When People are talking, people are talking

เมื่อผู้คนกำลังพูดถึงเรา ผู้คนกำลังพูดถึงเรา
เมื่อผู้คนกำลังพูดถึงเรา ผู้คนกำลังพูดถึงเรา

Raise a glass, 'cause I'm not done saying it
They all wanna get rough, get away with it
Let 'em talk 'cause we're dancing in this world alone
We're all alone
We're alone

ยกแก้วขึ้นมา เพราะฉันยังพูดมันไม่จบ
พวกเขาอยากจะเป็นคนหยาบคาย แต่เราก็ไม่ยุ่งด้วย
ให้พวกเขาพูดไป เพราะเราเต้นอยู่ในโลกนี้กันเพียงสองคน
เราอยู่กันเพียงสองคน
เราอยู่กันสองคน

All my fake friends and all of their noise
Complain about work
They're studying business, I study the floor
And you haven't stopped smoking all night
Maybe the Internet raised us
Or maybe people are jerks

เพื่อนของฉันทุกคนกับจมูกที่แหลมของพวกเขา
ที่บ่นเกี่ยวกับการทำงาน
พวกเขากำลังศึกษาเกี่ยวกับธุรกิจ แต่ฉันเรียนรู้อยู่กับพื้น
และคุณยังไม่หยุดสูบบุหรี่ตลอดทั้งคืน
บางทีอินเทอร์เน็ตทำให้เราเป็นที่รู้จัก
หรือบางทีผู้คนอาจจะเป็นแค่พวกขี้นินทา

When people are talking, people are talking (But not you)
When people are talking, people are talking

เมื่อผู้คนกำลังพูดถึงเรา ผู้คนกำลังพูดถึงเรา
เมื่อผู้คนกำลังพูดถึงเรา ผู้คนกำลังพูดถึงเรา

Raise a glass, 'cause I'm not done saying it
They all wanna get rough, get away with it
Let 'em talk 'cause we're dancing in this world alone
We're all alone
We're alone

ยกแก้วขึ้นมา เพราะฉันยังพูดมันไม่จบ
พวกเขาอยากจะเป็นคนหยาบคาย แต่เราก็ไม่ยุ่งด้วย
ให้พวกเขาพูดไป เพราะเราเต้นอยู่ในโลกนี้กันเพียงสองคน
เราอยู่กันเพียงสองคน
เราอยู่กันสองคน

All the double-edged people and schemes
They make a mess then go home and get clean
You're my best friend, and we're dancing in a world alone,
We're all alone
We're all alone

ผู้คนที่เหมือนดาบสองคมและมีหลายรูปแบบ
พวกเขาแค่ไปทำงานและกลับบ้านอาบน้ำในแต่ละวัน
คุณคือเพื่อนที่ดีที่สุดของฉัน และเรากำลังเต้นอยู่ในโลกนี้เพียงสองคน
เราอยู่กันเพียงสองคน
เราอยู่กันเพียงสองคน

I know we're not everlasting
We're a train wreck waiting to happen
One day the blood won't flow so gladly
One day we're all get still
When people are talking, people are talking
Get still

ฉันรู้ว่าเราไม่ได้มีชีวิตอยู่ชั่วนิรันด์
เราเป็นเหมือนซากรถไฟที่รอวันผุพัง
วันหนึ่งเลือดจะไม่ไหลอย่างที่มันเคยเป็น
วันหนึ่งเราทุกคนก็จะต้องเป็นแบบนั้น
เมื่อผู้คนกำลังพูดถึงเรา ผู้คนกำลังพูดถึงเรา
เราจะต้องเป็นแบบนั้น

When people are talking, people are talking
When people are talking, people are talking

เมื่อผู้คนกำลังพูดถึงเรา ผู้คนกำลังพูดถึงเรา
เมื่อผู้คนกำลังพูดถึงเรา ผู้คนกำลังพูดถึงเรา

Raise a glass, 'cause I'm not done saying it
They all wanna get rough, get away with it
Let 'em talk 'cause we're dancing in this world alone
We're all alone
We're alone

ยกแก้วขึ้นมา เพราะฉันยังพูดมันไม่จบ
พวกเขาอยากจะเป็นคนหยาบคาย แต่เราก็ไม่ยุ่งด้วย
ให้พวกเขาพูดไป เพราะเราเต้นอยู่ในโลกนี้กันเพียงสองคน
เราอยู่กันเพียงสองคน
เราอยู่กันสองคน

All the double-edged people and schemes
They make a mess then go home and get clean
You're my best friend, so we're dancing in a world alone
We're all alone
We're all alone

ผู้คนที่เหมือนดาบสองคมและมีหลายรูปแบบ
พวกเขาแค่ไปทำงานและกลับบ้านอาบน้ำในแต่ละวัน
คุณคือเพื่อนที่ดีที่สุดของฉัน และเรากำลังเต้นอยู่ในโลกนี้เพียงสองคน
เราอยู่กันเพียงสองคน
เราอยู่กันเพียงสองคน

When people are talking, people are talking
When people are talking, people are talking
When people are talking, people are talking
When people are talking, people are talking

เมื่อผู้คนกำลังพูดถึงเรา ผู้คนกำลังพูดถึงเรา
เมื่อผู้คนกำลังพูดถึงเรา ผู้คนกำลังพูดถึงเรา
เมื่อผู้คนกำลังพูดถึงเรา ผู้คนกำลังพูดถึงเรา
เมื่อผู้คนกำลังพูดถึงเรา ผู้คนกำลังพูดถึงเรา

Let 'em talk

ให้พวกเขาพูดไป